+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

Tim

Blue Sea Capital predstavlja jedinstven tim private equity profesionalaca sa uravnosteženim internacionalnim i regionalnim investicionim iskustvom. Na osnovu transregionalnog porekla, snažne regionalne mreže poznanstava kao i profesionalnog know-how razvijenog u regionalnim korporacijama i vodećim globalnim bankama, Blue Sea Capital predstavlja savršenog equity partnera za kompanije u regionu.
Blue Sea Capital tim pristupa svom poslu sa velikim entuzijazmom i koristi svoj kredibilitet, informisanost i mali broj donosilaca odluka kako bi ekspeditivno i sa uverenjem realizovao nove prilike.

Saša je Managing Partner u Blue Sea Capitalu. On nadgleda investicionu strategiju fonda i daje podršku timu u svim fazama realizacije transakcija, kao i u post akvizicijskoj fazi razvoja biznisa

Vuk je Partner u Blue Sea Capitalu. Vuk prvenstveno radi na investicijama u Srbiji kao i na vodjenju konsolidacije privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji.

Ivan je Partner u Blue Sea Capitalu. S obzirom na njegovo prethodno iskustvo u ulozi CFO-a, Ivan posebno doprinosi fondu akrivnim i direktnim pistupu kompanijama u periodu nakon investiranja.

Mila je Direktor u Blue Sea Capitalu. Mila je odgovorna za nadgledanje poslovanja Piramide. Pored toga, Mila pruža podršku na transakcijama u regionu.

Marko je Associate u Blue Sea Capitalu. Njegova zaduženja se prvenstveno odnose na pružanje podrške na transakcijama u Srbiji.