+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

Osnivanje prve privatne platforme zdravstva Srbije

Tržište privatnog zdravstva Srbije je tradicionalno bilo nerazvijeno i karakterisalo ga je postojanje brojnih manjih nezavisnih medicinskih ustanova, koje uglavnom nisu međusobno sarađivale niti razmenjivale ekspertizu i resurse. Sa nedavnim osnivanjem MediGroup-e, ova praksa se značajno menja na bolje.

Investicioni fond Blue Sea Capital pokrenuo je konsolidaciju nekoliko vodećih privatnih zdravstvenih ustanova u Srbiji, što je rezultiralo formiranjem jedinstvene platforme zdravstva pod nazivom MediGroup. U ovom trenutku, MediGroup se sastoji od domova zdravlja Dr Ristić i Specijalne ginekološke bolnice sa porodilištem Jevremova, dugogodišnjih respektabilnih vodećih privatnih zdravstvenih ustanova. Menadžment timovi Dr Ristića i Jevremove uz podršku Blue Sea Capital-a, formirali su MediGroup sa zajedničkom vizijom da MediGroup postane nacionalni provajder visoko kvalitetnih zdravstvenih usluga širom Srbije. MediGroup planira da izgradi sveobuhvatnu mrežu zdravstvenih centara u Beogradu i drugim većim gradovima Srbije, i da pruži širok spektar zdravstvenih usluga stanovništvu Srbije u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i da osigura lak pristup neophodnim zdravstvenim procedurama i vodećim medicinskim stručnjacima uz korišćenje najsavremenije medicinske opreme i tehnologije.

Komentarišući osnivanje MediGroup, Saša Galić, Managing partner Blue Sea Capital-a je rekao: „Ponosni smo na značajan razvoj koji su već postigle ove dve vodeće zdravstvene ustanove, postojeće članice MediGroup platforme, i raduje nas perspektiva budućeg rasta i širenja brenda koji smo kreirali“.

-