+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

MID EUROPA PREUZELA VEĆINSKI UDEO U MEDIGROUP-i

Mid Europa Partners (“Mid Europa”), vodeći private equity investitor u Centralnoj i Istočnoj
Evropi, saopštava da je danas potpisao ugovor o preuzimanju većinskog udela u MediGroup-i
(“MediGroup” ili “Kompanija”). Prodavac, Blue Sea Capital, će zadržati udeo od 45% u
Kompaniji. Transakcija je predmet uobičajenih odobrenja u pogledu zaštite konkurencije i
očekuje se da će biti zaključena tokom drugog kvartala ove godine.
MediGroup je vodeća privatna zdravstena ustanova u Srbiji sa 13 lokacija u ključnim gradovima,
koja pruža zdravstvene usluge na primarnom i sekundarnom nivou, laboratorijske analize i
specijalističke procedure u oblasti oftalmologije, IVF-a i dermatologije.
Matthew Strassberg, Co-Managing Partner Mid Europa-e je izjavio: “MediGroup predstavlja
idealnu ulaznu platformu za brzorastuće tržište privatnog zdravstva u Srbiji. Očekujemo da ćemo
primeniti svoje decenijsko iskustvo u pružanju podrške tokom brzog rasta kompanijama kao što
su LuxMed u Poljskoj i Regina Maria u Rumuniji kako bi se ubrzao razvoj MediGroup-e. Naše
partnerstvo sa Blue Sea Capital-om će osigurati da MediGroup ima kontinuiran pristup njihovoj
lokalnoj ekspertizi i sposobnosti izvršavanja transakcija, a da u isto vreme ima mogućnost da
koristi naše bogato iskustvo i resurse, kao i know-how menadžment tima Regina Maria-e.”
Csanad Daniel, Principal Mid Europa-e, koji je vodio sprovođenje transakcije je dodao: “Sa
svojim prepoznatljivim brendom i visoko kvalitetnim ustanovama, MediGroup je na putu da
iskoristi značajne razvojne prilike na srpskom tršištu zdravstvenih usluga. Radujemo se radu sa
našim partnerima iz Blue Sea Capital-a i sa menadžmentom MediGroup-e tokom sledeće faze
razvoja Kompanije, sa planom da je podržimo kroz kapitalne investicije za organski i akvizitivni
rast”
Saša Galić, Managing Partner Blue Sea Capital-a je izjavio: “Ponosan sam na ono što je tim Blue
Sea Capital-a ostvario zajedno sa menadžmentom od lansiranja MediGroup-e 2013. godine.
Partnerstvo sa Mid Europa-om, najeminentnijim investitorom u Srbiju koji ima jedinstven
istorijat uspeha u investicijama u zdravstvo u Centralnoj i Istočnoj Evropi, predstavlja logičan
korak na putu razvoja MediGroup-e“.
Vuk Vuković, Partner Blue Sea Capital-a je dodao: “Kroz svoj jedinstven pristup pružanju
zdravstvene nege i zbog jake volje da dalje investira, MediGroup je postala nacionalni lider.
Partnerstvo sa Mid Europa-om otvara sjajnu priliku da MediGroup svoj razvoj digne na sledeći
nivo”.
Transakciju su na strani Mid Europa-e sproveli Csanad Daniel, Murat Buyumez i Can Karapence,
a na strani Blue Sea Capital-a Vuk Vuković, Mirko Milojević i Marko Jojić.
Tim savetnika na strani Mid Europa-e je uključivao Sidley Austin, ZSP, PwC i Ernst & Young, dok
je savetnički tim Blue Sea Capital-a uključivao Allen & Overy, BDK, KPMG i Van Campen Liem.

O Mid Europa Partners
Mid Europa Partners je vodeća, nezavisna private equity kompanija fokusirana na tržišta Centralne i
Jugoistočne Evrope. Poslujući iz Londona, Budimpešte, Varšave i Istanbula, Mid Europa Partners je
do sada od investitora sakupila i upravljala sredstvima od oko 4.6. milijardi evra.
Mid Europa ima pan-regionalni pristup, preuzima vodeće kompanije, uglavnom sa fokusom na rast na
domaćim tržištima, i od osnivanja 1999. godine, zaključila je 36 investicija u 18 zemalja u regionu.
Za dodatne informacije, posetite : www.mideuropa.com.

O Blue Sea Capital-u
Blue Sea Capital je nezavisna private equity kompanija sa kancelarijama u Beogradu i Zagrebu,
fokusirana na mala i srednja preduzeća u regionu. Blue Sea Capital kombinuje regionalnu prisutnost
i investicionu ekspertizu svog tima, izgrađenu kako u međunarodnom tako i u lokalnom okruženju, i
do sada je investirao u vodeće kompanije u svojim ciljnim sektorima.
Za dodatne informacije, posetite: www.blueseacap.com.