+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

Dobrodošli u Blue Sea Capital

B Blue Sea Capital je jedinstven tim sa trans-regionalnim private equity konceptom i fokusom na tržišta zemalja bivše Jugoslavije. Sledeći jasne trendove koje su veliki regionalni strateški igrači već pokrenuli, Blue Sea Capital želi da postigne sve prednosti i benefite procesa reintegracije tržišta u ovom regionu i njihovom postepenom pristupanju EU, kroz investiranje u preduzeća sa regionalnim potencijalom rasta. Jedinstvena regionalna pokrivenost Blue Sea Capital-a i jasan geografski fokus, daju mu najbolju poziciju da ostvari benefite koji proističu iz atraktivnih mogućnosti ulaganja u mala i srednja preduzeća. Vrednost ulaganja fonda kreće se u rasponu od 5 – 15 miliona eura.