+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

Ekipa

Blue Sea Capital sestavlja edinstvena ekipa profesionalcev z investicijskimi izkušnjami tako iz mednarodnega okolja kot tudi regije. S svojim pan-regionalnim poreklom, močno razvito mrežo podjetniških kontaktov širom regije, ter z visokim strokovnim znanjem, pridobljenim skozi leta delovanja v vodilnih regionalnih podjetjih in mednarodnih bančnih institucijah, Blue Sea Capital predstavlja idealnega kapitalskega partnerja za podjetja iz regije.
Ekipo Blue Sea Capital-a karakterizirata predanost svojemu delu in kredibilnost. Učinkovita odločevalska struktura omogoča Blue Sea Capital-u hitro odzivnost in angažiranje sredstev za realizacijo novih investicijskih priložnosti.

Saša je Managing Partner v Blue Sea Capital-u in je zadolžen za investicijsko strategijo sklada, hkrati pa daje strokovno podporo ekipi v vseh fazah realizacije transakcij, kakor tudi v kasnejših fazah razvoja podjetij.

Vuk je Partner v Blue Sea Capitalu. Vuk deluje predvsem na investicijah sklada v Srbiji, pri čemer je posebej zadolžen za investicijske aktivnosti sklada, usmerjene v konsolidacijo sektorja zasebnega zdravstva v Srbiji.

Ivan je Partner v Blue Sea Capitalu. Z ozirom na njegove predhodne izkušnje kot finančni direktor (CFO), igra Ivan pomembno vlogo v uvajanju najboljše prakse na finančnem področju v podjetjih, kamor je sklad investiral svoj kapital.

Mila je Direktor v Blue Sea Capitalu. Mila je odgovorna za nadzor poslovanja v Piramidi, poleg tega pa nudi strokovno podporo pri transakcijah v regiji.

Marko je Associate v Blue Sea Capital-u i nudi strokovno podporo tudi pri ostalih investicijah sklada v Srbiji.