+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

Dobrodošli v Blue Sea Capital

Blue Sea Capital je edinstvena ekipa, ki upravlja pan-regijski sklad zasebnega kapitala, ki je fokusiran na tržišča bivše Jugoslavije. Blue Sea Capital pri tem zasleduje koncept investiranja, ki temelji na vlaganju kapitala v podjetja s potencialom rasti (tudi oziroma predvsem) znotraj tržišč regije, ki se kot celota postopoma približuje EU in se vse bolj re-integrira v smislu enotnega tržišča. S tem želi Blue Sea Capital slediti nekatere jasno začrtane trende, ki so jih začele že večje, regionalno prisotne korporacije. Edinstvena regijska prisotnost Blue Sea Capital-a in izražen geografski fokus omogočajo skladu dobro osnovo, da zasleduje atraktivne naložbene priložnosti v segmentu malih in srednjih podjetij. Ciljna vrednost posamezne naložbe sklada znaša od 5 do 15 miljonov EUR.