+381 11 38 17 057
info@blueseacap.com

Dobrodošli u Blue Sea Capital

Blue Sea Capital je jedinstveni tim s transregionalnim konceptom private equity-a fokusiranim na zemlje bivše Jugoslavije, s ciljem kapitaliziranja na reintegraciji tržišta u toj regiji te njihovom postupnom pristupu EU, investirajući u tvrtke s regionalnim potencijalom rasta, slijedeći jasne trendove već pokrenute od strane velikih regionalnih strateških igrača. Jedinstvena regionalna pokrivenost Blue Sea Capitala i jasan geografski fokus, daju mu najbolju poziciju da kapitalizira na atraktivnim mogućnostima ulaganja u mala i srednja poduzeća. Fond ima ciljanu vrijednost ulaganja u rasponu od 5 – 15 milijuna eura.